அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர நேற்று லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கு திடீர் விஜயம | தினகரன்

அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர நேற்று லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கு திடீர் விஜயம

அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர நேற்று லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கு திடீர் விஜயம் செய்த போது அவரை லேக்ஹவுஸ் நிறுவன தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் மாலை அணிவித்து வரவேற்பதைப் படத்தில் காணலாம்.

(படம்: விமல் கருணாதிலக)


Add new comment

Or log in with...