காதர் மஸ்தான் எம்.பி கடமையை பொறுப்பேற்றார் | தினகரன்

காதர் மஸ்தான் எம்.பி கடமையை பொறுப்பேற்றார்

மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள காதர் மஸ்தான் எம்.பி நேற்று அமைச்சில் தனது கடமையை பொறுப்பேற்றபோது பிடிக்கப்பட்ட படம். அமைச்சர் டி.எம். சுவாமிநாதன், இராஜாங்க அமைச்சர் ஏ.எச்.எம். பௌஸி, பிரதியமைச்சர் அங்கஜன் ராமநாதன் ஆகியோர் இந் நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

(படம்: சரத் பீரிஸ்)


Add new comment

Or log in with...