இலங்கை மத்திய வங்கி | தினகரன்

இலங்கை மத்திய வங்கி

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-19-03-2019-Today's Exchange Rate-19-03-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 180.1497 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது...
  2019-03-19 09:49:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-18-03-2019-Today's Exchange Rate-18-03-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 180.2800 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது கடந்த...
  2019-03-18 07:11:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-13-03-2019-Today's Exchange Rate-13-03-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 180.5805 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது...
  2019-03-13 12:16:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-12-03-2019-Today's Exchange Rate-12-03-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 180.3202 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது...
  2019-03-12 11:34:00
Subscribe to இலங்கை மத்திய வங்கி