ஆசிரியர் தலைப்பு

 • கொலன்னாவ, மீதொட்டமுல்ல குப்பைமேடு சரிவுக்கு உள்ளாகி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு இன்றோடு ஒரு வாரம் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த ஒரு வார காலப் பகுதியில் இக்குப்பைமேடு தொடர்பாகவும், அது...
  2017-04-20 19:30:00
 • உள்நாட்டில் சுமார் முப்பது வருட காலம் நீடித்து வந்த உள்நாட்டு யுத்தம் முடிவுற்று இற்றைக்கு ஏழு வருடங்கள் பூர்த்தி அடைந்துள்ளன. என்றாலும் இந்த யுத்தம் தோற்றுவித்த...
  2017-04-19 19:30:00
 • சமூகவலைத் தளங்களின் ஆதிக்கம் தொடர்பாக இலங்கை மக்கள் விழிப்படைய வேண்டிய காலகட்டம் வந்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்களும் கல்வியியலாளர்களும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றனர். சமூக வலைத்...
  2017-04-10 19:30:00
 • இறக்காமம், வாங்காமக் கிராமத்தில் பள்ளிவாசல் கந்தூரி நிகழ்வில் உணவு உட்கொண்டோரில் உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக 500 க்கும் மேற்பட்டோர் கடும் சுகவீனமுற்று வைத்தியசாலைகளில்...
  2017-04-07 19:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலைப்பு