வர்த்தகம்

 •  இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று (24) முதல் அமுலாகும் வகையில், குறித்த வட்டி வீதங்களை அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வங்கியின்...
  2017-03-24 06:05:00
 •  புரட்சிகரமான மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தி, இலங்கையில் மிகத்துரிதமாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் பிரசித்தி பெற்ற வலையமைப்பு everjobs.lk  ஆகும். இது, இலங்கையில் முதன் முதலாக...
  2017-03-23 05:01:00
 •  பிராந்தியத்தின் வீதி உணவு தொடர்பாக, புதிய பரிணாமம் ஒன்றை உருவாக்கி, அதில் களியாட்டங்களையும், குதூகலத்தையும் கலந்து, வித்தியாசமான அனுபவத்தை, ‘கொழும்பு வீதி உணவுத்...
  2017-03-18 06:55:00
 •  இலங்கையின் முன்னணி தகவல் தொடர்பு தொழினுட்ப தீர்வுகள் (ICT) வழங்குனரான ஸ்ரீலங்கா ரெலிகொம் (ஸ்ரீலரெ), அண்மையில் BMICH உடன் ஒரு உடன்படிக்கையில் இணைந்ததன் மூலம், அந்த...
  2017-03-16 07:14:00
Subscribe to வர்த்தகம்