Recent comments | Page 2 | தினகரன்


Recent comments

 • Reply to: ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும்போது அத்தியாவசியத் தேவை இருந்தால் மாத்திரம் வெளியே செல்லுங்கள்   3 months 2 weeks ago
  V. Good
 • Reply to: சிலை உடைப்பு; சந்தேகநபர்களுக்கு மார்ச் 16 வரை விளக்கமறியல்   3 months 2 weeks ago
  Lankan Buddhists believe that they have a special bond with India and Hindoos ! The poor souls - if they knew ! dindooohindoo  “In the beginning of Kali-yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana,in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those atheists.” (Srimad-Bhagavatam 1:3:24) यथा हि चोर स्स तथा हि बुद्ध-स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।  "As a thief, so is Buddha". Know that "Tathagatas are atheists". [Ayodhya Kandam,Sarga 109; shloka 34] As per Hindooism - Boodhism was a lie introduced by the Hindoo Gods to distract Atheists , idolators and animal sacrifices ! dindooohindoo But they lost control of the plot ! If the Buddhists knew ...... Sample 1 - Lord Shiva is "explicitly ordered by Lord Vishnu",to promote the philosophy(i.e. Advaita Vedanta) to "fool and beguile", the Dindoo Hindoo Bindoo svāgamaiḥ kalpitais tvaḿ ca janān mad-vimukhān kuru māḿ ca gopaya yena syāt sṛṣṭir eṣottarottarā  [Addressing Lord Siva, the Supreme Personality of Godhead said:] Please make the "general populace averse to Me" by imagining your own interpretation of the Vedas.  Also, cover Me in such a way that people will take more interest in "advancing material civilization", just to "propagate a population bereft of spiritual knowledge". ’Padma Purana, Uttara-khanda (62.31). Sample 2 - Lord Vishnu instructs Siva,in the "Varaha Purana",by saying: esa moham srjamy asu yo janan mohayisyati tvam ca rudra maha-baho moha-sastrani karaya  O mighty-armed Siva, please "write books filled with lies", and thus bewilder the people. atathyani vitathyani darsayasva maha-bhuja prakasam kuru catmanam aprakasam ca mam kuru  O mighty-armed one, please "preach a collection of lies". Place yourself in the forefront,and conceal Me. Sample 3 - Shiva tells his "wife Parvati",as under mayavadam asac-chastram pracchannah baudham ucyate mayaiva kalpitam devi kalau brahmana-rupina  O Goddess, in the age of Kali I shall "descend in the form of a brahmana" to spread this "Mayavada philosophy", which is actually "covered Buddhism". (Padma Purana)
 • Reply to: தேசியப் பட்டியலினூடாக மர்ஜான் பளீலை நியமிக்க பொதுஜன பெரமுன முடிவு   3 months 3 weeks ago
  Marjan Faleel is s good choice as a new Muslim candidate from Kalutara District to represent the Muslims of Beruwela, Aluthagama/Dhara Town and Kalutara in the SLPP/SLFP Alliance (“Sri Lanka Nidahas Podujana Sandanaya”) NATIONAL LIST as a candidate in the next general elections in April this year, Insha Allah. The choice made by PM Mahinda Rajapaksa is a well thought one and all Muslims/Muslim Vote Bank in Kalutara should unanimously decide to vote the “Sri Lanka Nidahas Podujana Sandanaya” and make him go to parliament. Marjan Hajiar can bring in around 40,000 votes to the Sri Lanka Nidahas Podujana Sandanaya” in the Kalutara District, Insha Allah. His father, Marhoom M.S.M. Faleel Hajiar a SLFP and Madam Sirimavo Bandaranaike LOYALIST, during his time as the Chief SLFP organizer for Beruwala, former member of the Western Provincial Council and former Beruwala Urban Council Chairman, did yoeman service to the Sinhalese and the Muslims in the district, not only as a politician, but also as a generous philanthropist. I knew him personally and had the opportunity to visit him at his Colombo residence many a time, sometimes along with Dr. Maharoof who was then SLFP District Organizer for Harispattuwa and Vice President of the SLFP and I was the SLFP District Organizer - Trincomalee District. Marhoom Faleel Hajiar was a close friend of ours and his sons, including Marjan respected their father's friends and were very humble to us. As an up and coming Muslim politician, he will be able to move forward to go to parliament and continue the work of his late father as an Nominated MP of the SLPP/SLFP Alliance, which his father could not achieve/was not blessed as an SLFPer, Insha Allah. The Muslim Vote Bank in Kalutara District should "UNITEDLY VOTE" him to be elected as an Member of Parliament in April 2020, Alhamdulillah, Insha Allah. HE. Gotabaya Rajapaksa's political vision is that young and new political aspirants from the Muslim community should come forward to enter parliament and create a new political culture in the communities of the minorities, who can be honest and bring together the Muslim Vote Bank and gather them to create a "New Muslim Political Culture". A culture that will create a political force which will be honest and sincere and produce "CLEAN"and diligent Muslim Politicians to stand up and defend the Muslim Community politically and otherwise along with the new government with a 2/3 majority, especially from among the Muslim Youth. WITH MARJAN FALEEL, HE GOTABAYA RAJAPAKSA CAN MAKE THAT HAPPEN, INSHA ALLAH. WITH CANDIDATES LIKE MARJAN HAJIAR IN THE NATIONAL LIST, GETTING THE MUSLIM VOTE BANK TO BRING IN THE 2/3 MAJORITY IN PARLIAMENT MAY BE A REALITY, Insha Allah. Noor Nizam - Peace and Political Activist, Political Communication Researcher, SLFP/SLPP Stalwart and Convener - "The Muslim Voice".
 • Reply to: ஒரு இலட்சம் வேலைவாய்ப்பு; பெப் 26 முதல் நேர்முகப் பரீட்சை   5 months 1 hour ago
  is that suitable for tamil residential places?
 • Reply to: மண்ணும் வானும் மறைந்தாலும் மறக்க முடியாத பாடல்கள்   5 months 1 week ago
  The best
 • Reply to: ஒரு இலட்சம் வேலைவாய்ப்பு; பெப் 26 முதல் நேர்முகப் பரீட்சை   5 months 1 week ago
  Job super
 • Reply to: நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்பும் பொறுப்பு சு.கவிடமே உள்ளது   5 months 3 weeks ago
  MITHRI IS xxxxx ....DO NOT TALK ABOUT THE TAMILS. xxxxxxx
 • Reply to: தரம் 8 சித்தி எய்திய 100,000 இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அரச தொழில்   5 months 4 weeks ago
  இதற்கு எவ்வாறு வின்னப்பிப்பது?
 • Reply to: தரம் 8 சித்தி எய்திய 100,000 இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அரச தொழில்   5 months 4 weeks ago
  I need govrmat job pls help me
 • Reply to: புதுப்பொலிவுடன் சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவு மண்டபம்   6 months 1 day ago
  எந்தவிதகாரணகாரியங்களுமிங்கேதேவையில்லை காரைதீவுமக்களால்அமைக்கப்பட்டமன்றத்தின்நிர்வாகத்திற்குமட்டுமேஇதற்கானஉரிமையுண்டு உரிமைகோருவதற்குவெளியாருக்குத்தகுதியில்லை யாரிடமும்இதைஒப்படைக்கவேண்டியஅவசியமுமில்லை கல்லடிசாமியார் கால்கள்கைகள்இழந்துவாழப்போகிறாரா?
 • Reply to: புதுப்பொலிவுடன் சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவு மண்டபம்   6 months 2 days ago
  'சிறப்பு'.
 • Reply to: காட்டுமிராண்டித் தனத்தின் கூடம் அல்ல பல்கலைக்கழகம்!   6 months 1 week ago
  கண்டிப்பாக இதற்கான தக்க நடவடிக்கையினை எடுத்து எதிர்கால சமுகத்திற்கு நல்வழி காட்ட வேண்டும். நான் அறிந்த வகையில் சிறந்த பெறுபேறு பெற்று நிறைய மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் செல்ல மறுத்து வருகின்றனர். எனவே இதற்கான தக்க தீர்வை எடுப்பது நன்று.
 • Reply to: ஹஜ் குழுவின் தலைவராக மர்ஜான் பளீல்   6 months 2 weeks ago
  "The Muslim Voice" welcomes the decission to send the delegation of Muslims as mentioned above to Saudi Arabia to discuss the forth comming Haj Pilgrimage matters, Insha Allaha. The delegation comprising the following has been well selected, Almamdulillah. Marjan Faleel (மர்ஜான் பளீல் - son of late Faleel Hasjiar, a close associate of late Mrs> Sirimavo Bandaranike), Nakeeb Moulana (நகீப் மெள­லானா - son of late Alavi Moulana), Abdul Sattar (அப்துல் சத்தார் - ardent supporter of the SLPP and president of the Muslim Section of the SLPP), Masoor Moulana (மசூர் மெள­லானா - academic), Arkam Uvais (அஹ்கம் உவைஸ் - closely associated with SLFP/SLPP), in the present concept of a change in the political thinking of HE. President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa fits very well. "The Muslim Voice" is confident that the Muslim Vote Bank that supported the SLPP will appreciate this guesture, Insha Allah. 'The Muslim Voice" has been calling for such personalities to be consulted in all matters concerning Muslim matters in the run-up to the Presidential Elections, especially to give an opportunity to the Muslim groups that supported the Mahinda Pela, JO, and the SLPP since June 14th., 2014, especially from the Beruwela, Dharaga Town and Aluthgama. HE. President Gotabaya Rajapaksa and PM. Mahinda Rajapaksa have sent out the correct message to the Muslim Vote Bank how affairs of the Muslim Community will be taken care of in the future "Insha Allah". A very large percentage of "The Muslim Vote Bank" have decided to vote the SLPP at the next general elections, Insha Allah. The "NEW" young Muslims political aspirants who want a change, supporting HE. Gotabaya Rajpaksa will take care of that, Insha Allah. Noor Nizam - Convener "The Muslim Voice".
 • Reply to: மீனவர்களின் வருமானத்தை உயர்த்த திட்டங்கள் அவசியம்   6 months 3 weeks ago
  மிக முக்கியமான விடயம் மட்டக்களப்பு வாவி பற்றியது சுமார் நாற்பாது மைல் நீளமாக மட்டக்களப்பைச் சுற்றி ஓடும் இந்த வாவியைப்பற்றி சிறந்த நிபுணத்துவ உதவியுடன் ஆய்வுகள் செய்யப்படவேண்டும்,முக்கியமாக அருகிவரும் பல் வேறுமீனினங்கள் இறால் நண்டு போன்றவைபற்றியும் வேறு புதிய இலகுவாகப்பெருகக்கூடிய மீனினங்களை வளர்ப்பது பற்றியும் ,இந்தவாவியைத்தூய்மைப்படுத்துவது போன்றவற்றிலும் கவனம் செலுத்துதுவதன்மூலம் மிகுந்த பயனைப்பெறமுடியும்.
 • Reply to: ஹக்கீம், றிஷாத் வடக்கு கிழக்கிற்கு வெளியே அரசியல் நடத்துவது நல்லதல்ல   6 months 4 weeks ago
  RIGHT TO REPLY/RESPOND. Brother Faizer Musthapa, There is no need for you to campaign for the SLPP. The Muslim Vote Bank is not going to listen to you guys anymore, Insha Allah. The ungrateful Muslim politicians who benefited the most from Mahinda Rajapaksa, Basil Rajapaksa and Gotabaya Rajapaksa started stooging the "HANSAYA - MY3 in 2015 and the NDF/Sajith Premadasa in November 2019. You forgot that you even got the President's Council appointment through the Rajapaksa brothers. Yet you backstabbed the Rajapaksa brothers in 2015 and 2019. The Muslims know all these things and how deceptive you Muslim politicans have been.You are also one who worked for your "சுயலாப அபிலாஷைகள்". Do not expect to gain favours from the Rajapaksa brothers or the SLPP by making media/press statements, by pleading to the Muslims to vote SLPP at the next general elections. A very large percentage of "The Muslim Vote bank" have decided to vote the SLPP at the nexr general elections, Insha Allah. Just leave Muslim politics to be taken over by "NEW" young Muslims political aspirants who want a change, supporting HE. Gotabaya Rajpaksa. Noor Nizam - Convener "The Muslim Voice".