குதிரை வண்டி சகிதம் காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய மரபுப்பட்டய அறிவிப்பு

வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த வைகாசி திருக்குளிர்த்தி மரபுப் பட்டய ஊர்பூராக அறிவிப்பு இம்முறை புது முறையாக குதிரை வண்டி சகிதம் இடம் … Continue reading குதிரை வண்டி சகிதம் காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய மரபுப்பட்டய அறிவிப்பு