டயனாவின் வெற்றிடம் தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு தகவல்

டயானா கமகேவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி இரத்துச் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் வெற்றிடம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டயானா … Continue reading டயனாவின் வெற்றிடம் தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு தகவல்