நிந்தவூரில் காசா சிறுவர்களுக்கு நிதி சேகரிப்பு

காசா மோதல்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட காசா சிறுவர்கள் நிதியத்திற்கான (Children of Gaza Fund) நிதி சேகரிப்பு நடவடிக்கைகள் நேற்று (27) நிந்தவூர் … Continue reading நிந்தவூரில் காசா சிறுவர்களுக்கு நிதி சேகரிப்பு