கிழக்கிலிருந்து காசா சிறுவர் நிதியத்திற்கு நன்கொடைகள்

– கல்முனை ஹுதா பள்ளிவாசல், கல்முனை வலயக் கல்வி அலுவலகம் ரூ. 47 இலட்சத்திற்கும் அதிக நிதி – பங்களிக்க நன்கொடையாளர்களுக்கு ஏப்ரல் 30 வரை வாய்ப்பு காசா மோதல்களில் … Continue reading கிழக்கிலிருந்து காசா சிறுவர் நிதியத்திற்கு நன்கொடைகள்