புத்தாண்டுக் காலத்தில் முறையான போக்குவரத்து வசதிகளின்மை

– நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் மக்கள் புத்தாண்டுக் காலத்தை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் மக்களுக்குத் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்காக நேற்று (10) முதல் விசேட பொதுப் போக்குவரத்து … Continue reading புத்தாண்டுக் காலத்தில் முறையான போக்குவரத்து வசதிகளின்மை