மட்டக்களப்பில் 326 பாடசாலை மாணவருக்கு போசாக்கு உணவு

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 5  கல்வி வலய அலுவலக பிரிவுகளில் அமைந்துள்ள 326 பாடசாலைகளில் 52,473 மாணவர்களுக்கு  போசாக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் உரிய முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த … Continue reading மட்டக்களப்பில் 326 பாடசாலை மாணவருக்கு போசாக்கு உணவு