புதிய கூட்டணியின் இரண்டாவது கூட்டம் சனிக்கிழமை கொழும்பில்

“வலுவான பொருளாதாரம் – வெற்றிகரமான பயணம்” எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் ‘புதிய கூட்டணி’ இனால் நடத்தப்படும் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாம் கட்டம் எதிர்வரும் பெப்ரவரி 24ஆம் திகதி பிற்பகல் 2.30 … Continue reading புதிய கூட்டணியின் இரண்டாவது கூட்டம் சனிக்கிழமை கொழும்பில்