காணி உரிமை வழங்கும் உருமய தேசிய செயலகம் திறந்து வைப்பு

உருமய தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்ட செயற்பாட்டு செயலகம் நேற்று (01) ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்கவினால் சதாம் வீதியில் உள்ள பழைய ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் கட்டடத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. மக்களின் … Continue reading காணி உரிமை வழங்கும் உருமய தேசிய செயலகம் திறந்து வைப்பு