10,000 பேருக்கு நிரந்தர காணி உறுதிப் பத்திரம்

முறையான காணி உரிமையின்றி நெருக்கடிகளுக்கு முகம்கொடுத்திருந்த இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களின் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு வழங்கும் “உரித்து” வேலைத்திட்டத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வு  எதிர்வரும் 05ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை  தம்புள்ளையில் … Continue reading 10,000 பேருக்கு நிரந்தர காணி உறுதிப் பத்திரம்