‘புதிய கூட்டணி’ உடன் இணைந்த ஸ்ரீ லங்கா ஐக்கிய முன்னணி கட்சி

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப ‘புதிய கூட்டணி’ உடன் ஸ்ரீ லங்கா ஐக்கிய முன்னணி கட்சி இணைந்துள்ளதாக, அக்கட்சியின் தலைவர் மௌலவி சித்தீக் முஹம்மத் சதீக் (அமீனி) தெரிவித்தார். அவர் … Continue reading ‘புதிய கூட்டணி’ உடன் இணைந்த ஸ்ரீ லங்கா ஐக்கிய முன்னணி கட்சி