தேர்தல் மூலமே நாம் ஆட்சிக்கு வருவோம்; முதுகெலும்பு இருந்தால் தேர்தலை நடத்துங்கள்!

– விஹார மகாதேவி பூங்கா முன்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் உரை தேரதல் மூலமே நாம் ஆட்சிக்கு வருவோம். தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கு முதுகெலும்பு இருந்தால் தேர்தல் ஒன்றை நடத்துமாறு எதிர்க்கட்சித் … Continue reading தேர்தல் மூலமே நாம் ஆட்சிக்கு வருவோம்; முதுகெலும்பு இருந்தால் தேர்தலை நடத்துங்கள்!