பல்கலை மாணவி பகிடிவதை; 6 சப்ரகமுவ மாணவர்கள் கைது

– ஜனவரி 14 சம்பவம்; ஜனவரி 28 கைது பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவரை பகிடிவதை செய்த குற்றச்சாட்டில் அப்பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட மாணவர்கள் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகத்தில் … Continue reading பல்கலை மாணவி பகிடிவதை; 6 சப்ரகமுவ மாணவர்கள் கைது