மருத்துவர்களுக்கான ரூ. 35,000 கொடுப்பனவு ரூ. 70,000 ஆக அதிகரிப்பு

ஜனாதிபதியின் கோரிக்கைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கான வாழ்க்கைச் செலவுக் கொடுப்பனவு, மருத்துவர்களுக்கான கொடுப்பனவு மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள், பேராசிரியர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை அதிகரித்து, இம்மாதத்திலேயே வழங்குவதற்கு நிதியமைச்சரான ஜனாதிபதி ரணில் … Continue reading மருத்துவர்களுக்கான ரூ. 35,000 கொடுப்பனவு ரூ. 70,000 ஆக அதிகரிப்பு