பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் தலைவராக மீண்டும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் தலைவராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். தற்போது சுகததாச அரங்கில் இடம்பெற்று வரும் ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் 2ஆவது தேசிய … Continue reading பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் தலைவராக மீண்டும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ