VAT திருத்தச் சட்டமூலம் விவாதமின்றி 57 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

– 3ஆவது வாசிப்பில் ஆதரவு 100; எதிர்ப்பு 55 பெறுமதி சேர் வரி (VAT) திருத்தச் சட்டமூலம் விவாதம் இன்றி 51 மேலதிக வாக்குகளால் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. சட்டமூலத்திற்கு ஆதரவாக … Continue reading VAT திருத்தச் சட்டமூலம் விவாதமின்றி 57 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்