மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் திறக்கும் நேரங்களில் திருத்தம்

நாளை (09) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அனுமதிப்பத்திரம் பெற்ற மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் திறந்திருக்கும் நேரங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. காலத்திற்கு காலம் திருத்தப்படும் கலால் கட்டளைச் சட்டத்தின் 52ஆவது அதிகாரத்தின் … Continue reading மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் திறக்கும் நேரங்களில் திருத்தம்