இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்கு அர்ஜுன தலைமையில் இடைக்கால குழு

– விளையாட்டு அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்க நடவடிக்கை இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்திற்கு இடைக்கால குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. விளையாட்டு அமைச்சர் எனும் வகையில் ரொஷான் ரணசிங்கவிற்கு உள்ள 1979ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு … Continue reading இலங்கை கிரிக்கெட்டுக்கு அர்ஜுன தலைமையில் இடைக்கால குழு