கனடாவின் புதிய திட்டம் வெளியீடு

பிராந்தியத்தில் மூலோபாயம், பொருளாதாரம் மற்றும் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் முக்கியம் வாய்ந்த இந்தியாவுடன் புதிய வர்த்தக உடன்படிக்கை ஒன்றை முன்னெடுப்பது உட்பட அந்த நாட்டுடன் ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கும் திட்டத்தை கனடா தனது புதிய இந்தோ–பசிபிக் மூலோபாய ஆவணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதில் அடுத்த அரை நுற்றாண்டில் கனடாவின் எதிர்காலத்தை வகுப்பதில் இந்தோ–பசிபிக் பிராந்தியம் முக்கிய பங்காற்றும் என்று அந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சீனாவை இடையூறை ஏற்படுத்தும் சர்வதேச சக்தியாக அந்த ஆவணத்தில் விபரிக்கப்பட்டிருப்பதோடு அதன் சர்வதேச சட்ட ஒழுங்கு மீறலையும் கண்டித்துள்ளது.


Add new comment

Or log in with...