ஒரு சில அமைச்சுகளின் பொறுப்புகள், நிறுவனங்களில் மாற்றம்

- பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ், ஆட்பதிவு, குடிவரவு திணைக்களங்கள்

ஒரு சில அமைச்சுகளின் பொறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் வரும் நிறுவனங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதியினால் குறித்த அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு அமைச்சர், தொழில்நுட்ப அமைச்சர், முதலீட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சர், கைத்தொழில் அமைச்சர், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆகியோரின் கீழான ஒரு சில பணிகள் பொறுப்புகளே இவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அதற்கமைய, ஆட் பதிவுத் திணைக்களம், குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம், தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபை ஆகிய நிறுவனங்கள், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் குறித்த அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Image

Image

Image


Add new comment

Or log in with...