அதிபர் - ஆசிரியர் சம்பள முரண்பாட்டை நீக்கும் சுற்றறிக்கை வெளியீடு

அதிபர் - ஆசிரியர் சம்பள முரண்பாட்டை நீக்கும் சுற்றறிக்கை வெளியீடு-Principals-Teachers Salary Anomalies-Circular

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பள முரண்பாடுகளை நீக்குவது தொடர்பான சுற்றறிக்கை பொதுச் சேவைகள் அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...