கொவிட்-19 இற்கு பின்னரான பொருளாதார மறுமலர்ச்சி | தினகரன்


கொவிட்-19 இற்கு பின்னரான பொருளாதார மறுமலர்ச்சி

ஜனாதிபதியிடம் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் முன்வைக்கவிருக்கும் முக்கிய ஆலோசனைகள்

 

இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனமானது தனது பல்துறை முன்மொழிதல்களை பொருளாதார மறுமலர்ச்சி மற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கான பணிக் குழுவில் சமர்ப்பித்தது. பிந்திய கொவிட்-19 பொருளாதார மீட்புக்கான பகிரப்பட்ட தூரநோக்கு குறித்து ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பிப்பதன் அடிப்படையில் இந்த முன்மொழிவு தயாரிக்கப்பட்டது.

ஆவணத்தில் விவசாயம், டிஜிட்டல். பொருளாதாரம் மற்றும் மூலதனச் சந்தைகள் உட்பட அனைத்துத் துறைகளிலும் உடனடி,நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலதிட்டங்கள் என்ற அடிப்படையில் இவை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. சம்மேளனக் குழுக்கள் மற்றும் அத்துடன் இணைந்ததாக ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களின் உள்ளீட்டைக் கொண்டு இந்த முன்மொழிவானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பரிந்துரைகள் பின்வருமாறு:

தற்போதுள்ள களஞ்சியப்படுத்தல் வசதிகளை பொருளாதார மையங்களுக்கு அருகில் மேலும் மேம்படுத்துதல்,செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் வளங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றை குளிர் அறைகளாக மாற்றுதல்.

போக்குவரத்து செலவுகளைக் குறைப்பதற்காக, விவசாய விளைபொருட்களைக் கொண்டு செல்வதற்காக புகையிரதத்தில்  ஒருபெட்டியைஅதற்காகஒதுக்குதல். இந்த கூட்டுஒத்துழைப்பானது இலங்கைபுகையிரததிணைக்களம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான இலாபப்பங்குஅடிப்படையில் செயல்படும்.

விவசாய மேம்பாட்டுக் குழுக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பு செய்தல்.

அதிக விளைச்சல் கொண்ட விதை பொருட்களை இறக்குமதி செய்வது தொடர்பான தீர்வை அல்லாத தடைகளை குறைத்தல்.

அரச அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் துறை பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய விவசாயத்திற்கான தேசிய வழிநடத்தல் குழுவை உடனடியாக நிறுவுதல்.

உள்ளூர் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தைக்கு மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்டஉணவுகளை மேம்படுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டு கொழும்பு அல்லது கம்பாஹா மாவட்டத்தில் 'விவசாயபுத்தாக்க மத்திய நிலையம்' ஒன்றினை அமைக்க வசதி அமைத்தல்.

தைத்தஆடைத் துறை ஊழியர்களுக்கு தற்போதைய சமுர்த்தி நன்மைக்குச் சமமான ஒரு வாழ்வாதார கொடுப்பனவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கொழும்பு பங்குச் சந்தையை உடனடியாகத் திறக்குமாறு நாம் கோருகிறோம்.

கொவிட்-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு உரிமைப்பங்கு மூலதனத்தை வழங்குவதற்காக ஒரு இறையாண்மை உரிமை நிதியத்தை அமைத்தல்.

ஊழியர் சேமலாப நிதியம்,ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம்,  இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம்,தேசிய சேமிப்பு வங்கி, இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி போன்ற நேரடி அரச நிறுவனங்கள்  வலுவான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தல்.

அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளைத் தூண்டுதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகியவற்றின்  செலவுக் கட்டமைப்புகளைக் குறைக்கும் நோக்கில் திட்டம்  தொடர்பான கட்டடப் பொருட்களின் செஸ் கட்டமைப்பை மீள்பரிசீலனை செய்தல்.

இலங்கையின் நிர்வாக சேவையின் கட்டமைப்புக்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் இலத்திரனியல் ஆளுகைச் சேவைகளை எளிதாக்குதல்.

அரசு ஊழியர்களின் டிஜிட்டல் திறன்களை மேம்படுத்துதல். அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு பணிகளை வீட்டிலிருந்தே செய்வதற்கான உட்கட்டமைப்பு வசதியினை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்.

கப்பல் நிறுவனங்களினால் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் தாமதம் உள்ளது. அதனை நீக்குதல்.

டிஜிட்டல் மற்றும் நடமாடும் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக டிஜிட்டல் தளங்களை உருவாக்குவதில் சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு உதவுதல்.

சுற்றுலாத் துறைக்கு அவசரமாக அரசாங்க ஊதிய ஆதரவு திட்டம் 6 மாதங்களுக்கு மானியத்தின் மூலம் ரூ. 40,000 மற்றும் அதற்குக் கீழே. ஊதியம் பெரும் ஊழியர்களுக்கு உதவுவதற்கு தேவைப்படுகின்றது.  இயல்புநிலை திரும்பும் வரை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உதவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கொவிட்-19 பாதிப்புக்குள்ளான வணிகங்களை பாதிக்கும் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை திருத்தும் போது, செயல்படுத்தும் போது வர்த்தகத்திக்கான முதலீட்டு சபை உள்ளிட்ட தொடர்புடைய தரப்பினர்களை நாடவும்.

பெருந்தோட்டத் துறையில் பாரம்பரியமற்ற ஏற்றுமதி விவசாயம் மற்றும் பிறமாற்று நிலையான உணவுப் பயிர்களை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் ஆதரித்தல்.

ஊதியக் கொடுப்பனவை நிர்வகிப்பதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ள தொழில்களைஆதரிப்பதற்காக 'சௌபாக்ய கொவிட் -19 மறுமலர்ச்சி வசதி' இன் கீழ் இருக்கும் மூலதன திட்டத்தை மேம்படுத்துதல். 2020 ஏப்ரல் 17ஆம் திகதியன்று எங்கள் முன்மொழிவில் சம்மேளனம் பரிந்துரைத்த வேலைவாய்ப்பு ஆதரவு திட்டத்தின்படி செயல்பாட்டு மூலதனத் திட்டம் இருக்க முடியும். துறைசார்ந்த தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் துறை மற்றும் தனிநபரின் இருப்பு மற்றும் அந்நிய செலாவணி மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆதரவின் விரிவாக்கம் இருக்க முடியும்.

ஒருநிலையான பொருளாதார மீட்சிக்கு வரி முன்மொழிவுகள்

கடன் மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பதற்காக அனைத்து கடன் பத்திரங்களிலிருந்தும் வட்டி வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துங்கள், இதனால் நிறுவனங்கள் பணத்திற்கு அதிக அணுகலைப் பெறும்.

நெருக்கடி நிலைமையை சமாளிக்க நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து மறுசீரமைக்க வசதியாக மூலதன ஈட்டுதல் வரி,முத்திரைத் தீர்வை,சேர்பெறுமதி வரி மற்றும் பிற வகையான வரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பரிவர்த்தனை வரிகளையும் நீக்குங்கள்.

கடுமையான வேலைவாய்ப்பு இடப்பெயர்வைத் தடுப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும். விவசாயம் மற்றும் உள்நாட்டு நுகர்வுக்கான உற்பத்தி போன்ற புதிய தொழில்களில் நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்களில் இருந்து தற்போதுள்ள ஊழியர்களை (மீளமைத்தல்) மற்றும் ஊழியர்களை பயிற்றுவிக்க நிறுவனங்கள் மேற்கொண்ட செலவினங்களை இரட்டிப்பாகக் குறைப்பதை அனுமதிப்பதன் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும்.

பொருளாதாரத்தின் புதிய மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் முதலீடு செய்யும் மற்றும்  கூடுதல் வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் மற்றும் தற்போதைய நெருக்கடியை அடுத்து வளரக் கூடிய சாத்தியமுள்ள கம்பனிகளுக்கு முதலீட்டு நிவாரணங்களை வழங்குதல்.

பொதுத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றதும் புதிய நாடாளுமன்றம் அமைக்கும் வரை தற்போதுள்ள எந்தவொரு சட்டத்திலும் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.எவ்வாறாயினும்,புதிய பாராளுமன்றம் சில மாதங்களில் கூடும் போது அவை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் சட்டத்தில் மிகவும் தேவையான சில திருத்தங்களை உருவாக்குவது மற்றும் வரைவு செய்வது குறித்த ஆரம்ப பணிகள் உடனடியாக தொடங்கப்படலாம்.

கடன் வரம்புகளை அதிகரிப்பதன் மூலமும்,கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து சட்டரீதியான கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கும் (அல்லதுஅத்தகையகோரிக்கைகள் தொடர்பாகநீதிமன்றத்தின் தலையீட்டைநாடுவதற்கும்) நீண்டகாலஅவகாசம் அளிப்பதன் மூலம் நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றுசம்மேளனம் பரிந்துரைக்கிறது.

இலத்திரனியல் பரிவர்த்தனைகளைஎளிதாக்குவதற்கானசட்டத்தில் மாற்றங்கள் அவசியம்.18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு வாடிக்கையாளரைப் பெறுவதற்கு முன்னர்,தேசிய அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவரின் அடையாளத்தை உடனடியாக சரிபார்க்க வசதியாக,எந்தவொரு வங்கி,நிதி மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் உள்ளிட்டவைகள் மட்டுமின்றி நபர்களைப் பதிவு செய்வதற்கான திணைக்களத்தால் பராமரிக்கப்படும் தனிநபர் சுயவிவர தரவுத்தளங்களுக்கு நிகழ்நேர அணுகலைப் பெறுவது தேவையானது. இதன் மூலம் கொவிட் -19 க்கபிந்திய சூழலில் இலத்திரனியல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவுகிறது. அரசாங்கமானது ஏற்கனவேஒருமுன்னோக்கு-சிந்தனையைக் கொண்டு இலத்திரனியல் –அடையாள அட்டை திட்டத்தில் இறங்கியுள்ளதோடு, மூன்றாம் தரப்பு/வெளிப்புறஅணுகலைகையில் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்தஅனுமதிப்பது இந்ததிட்டத்தின் வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டமாகும்.

கட்டாயகால அவகாசங்களை நிர்ணயிக்கும் சட்டங்களில் மாற்றங்கள் அவசியம். எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலஅளவுகளின் அடிப்படையில் தங்கள் உரிமைகள்,கடமைகள் மற்றும் கடமைகளைச் செயல்படுத்த முடியாத நபர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தற்காலிக சட்டம் இயற்றப்படுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய விதிகளின் செயல்பாட்டை நிறுத்தி வைக்கும் சிறப்புவிதிகள் சட்டத்தை இயற்றுவதன் மூலம் இதை அடைய முடியும்.

'எந்தவொரு சட்டத்திற்கும் மாறாக,துணைச் சட்டம்,ஒழுங்குமுறை,உப-சட்டப்படி,எந்தவொரு நபரும்,எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் எந்தவொரு சட்டரீதியான அதிகாரத்தையும் கடமையையும் கடைப்பிடிக்கும் நபராக இல்லாமல் இருப்பது,எந்தவொரு சட்டத்திலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை வெளியேற்றுவதன் காரணமாக பாரபட்சம் காட்டப்படாது,2020 மார்ச்   16 மற்றும் திகதி முதல் எக்ஸ் (ஓ) காலகட்டத்தில் துணைசட்டம் ஒழுங்குமுறை,உபசட்டம் என்பன காணப்படுகின்றன.


Add new comment

Or log in with...