சிலை உடைப்பு; சந்தேகநபர்களுக்கு மார்ச் 16 வரை விளக்கமறியல் | தினகரன்


சிலை உடைப்பு; சந்தேகநபர்களுக்கு மார்ச் 16 வரை விளக்கமறியல்

சிலை உடைப்பு; சந்தேகநபர்களுக்கு மார்ச் 16 வரை விளக்கமறியல்-Mawanella Buddha Statue Incident-Suspect Remanded Till Mar 16

மாவனல்லை மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் புத்தர் சிலைகள் உடைக்கப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 30 சந்தேகநபர்களுக்கு விளக்கமறியல் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று (03) மாவனல்லை நீதவான் உபுல் ராஜகருணா முன்னிலையில் சந்தேகநபர்களை ஆஜர்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, எதிர்வரும் மார்ச் 16ஆம் திகதி வரை அவர்களை தொடர்ந்தும் விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் இதன்போது உத்தரவிட்டார்.

அத்துடன், சம்பவம் தொடர்பில் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள 9 சந்தேகநபர்களையும் எதிர்வரும் ஜூன் 01ஆம் திகதி வரை தொடர்ந்தும் தடுத்து வைத்து விசாரணை செய்ய நீதவான் இதன்போது அனுமதி வழங்கினார்.


There is 1 Comment

Lankan Buddhists believe that they have a special bond with India and Hindoos ! The poor souls - if they knew ! dindooohindoo  “In the beginning of Kali-yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana,in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those atheists.” (Srimad-Bhagavatam 1:3:24) यथा हि चोर स्स तथा हि बुद्ध-स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।  "As a thief, so is Buddha". Know that "Tathagatas are atheists". [Ayodhya Kandam,Sarga 109; shloka 34] As per Hindooism - Boodhism was a lie introduced by the Hindoo Gods to distract Atheists , idolators and animal sacrifices ! dindooohindoo But they lost control of the plot ! If the Buddhists knew ...... Sample 1 - Lord Shiva is "explicitly ordered by Lord Vishnu",to promote the philosophy(i.e. Advaita Vedanta) to "fool and beguile", the Dindoo Hindoo Bindoo svāgamaiḥ kalpitais tvaḿ ca janān mad-vimukhān kuru māḿ ca gopaya yena syāt sṛṣṭir eṣottarottarā  [Addressing Lord Siva, the Supreme Personality of Godhead said:] Please make the "general populace averse to Me" by imagining your own interpretation of the Vedas.  Also, cover Me in such a way that people will take more interest in "advancing material civilization", just to "propagate a population bereft of spiritual knowledge". ’Padma Purana, Uttara-khanda (62.31). Sample 2 - Lord Vishnu instructs Siva,in the "Varaha Purana",by saying: esa moham srjamy asu yo janan mohayisyati tvam ca rudra maha-baho moha-sastrani karaya  O mighty-armed Siva, please "write books filled with lies", and thus bewilder the people. atathyani vitathyani darsayasva maha-bhuja prakasam kuru catmanam aprakasam ca mam kuru  O mighty-armed one, please "preach a collection of lies". Place yourself in the forefront,and conceal Me. Sample 3 - Shiva tells his "wife Parvati",as under mayavadam asac-chastram pracchannah baudham ucyate mayaiva kalpitam devi kalau brahmana-rupina  O Goddess, in the age of Kali I shall "descend in the form of a brahmana" to spread this "Mayavada philosophy", which is actually "covered Buddhism". (Padma Purana)

Add new comment

Or log in with...