முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளும் தேசிய நிகழ்வு | தினகரன்


முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளும் தேசிய நிகழ்வு

முதலாம் தரத்துக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளும் தேசிய நிகழ்வு மாத்தளை நுககொல்ல தர்மப்பிரதீப ஆரம்ப பாடசாலையில் கல்வி அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பெருமவின் தலைமையில் நடைபெற்றபோது..

 Add new comment

Or log in with...