மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்போர் குறைவு

கடந்த 6 வருடங்களில் இலங்கையில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை 50 வீதத்தினால் குறைவடைந்துள்ளதாக, பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்தது.

கடந்த வருடத்தில் மின்சாரம் 89 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், அவ்வணைக்குழு தெரிவித்தது.

கடந்த வருடத் தரவுகளுக்கு அமைய,  மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தோரில் ஆண்களே அதிகம் என்பதோடு, 83 வீதமான ஆண்கள் இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளனர்.

தென்மாகாணத்திலேயே அதிகளவானோர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளதாகவும், பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்தது.  

மின்சாரத் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளே, மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை குறைவடைவதற்கான காரணம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 


Add new comment

Or log in with...