அமைச்சரவை | தினகரன்

அமைச்சரவை

 • ஊடக இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளராக சரித்த ஹேரத்-Charitha Herath Appointed as Media State Ministry Secretary
  வெகுசன ஊடகம் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளராக பேராசிரியர் சரித்த ஹேரத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.அமைச்சரவையினால் அமைச்சரவையினால் குறித்த...
  2018-11-07 08:49:00
 • கெஹலிய, சமரசிங்க அமைச்சரவை பேச்சாளர்களாக நியமனம்-Keheliya Rambukwella-Mahinda Samarasinghe Appointed as Cabinet Spokesman
  புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவைக்கான அமைச்சரவை பேச்சாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.அந்த வகையில் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற் துறை அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க,  வெகுசன ஊடகம்...
  2018-11-06 12:21:00
 • 12 அமைச்சுகளுக்கும் செயலாளர்கள் நியமனம்-Secretaries appointed to 12 Ministries
  நேற்றைய தினம் (29) பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்ட 12 அமைச்சரவை அந்தஸ்து அமைச்சுகளுக்குமான செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இந்நிகழ்வு இன்று (30) பிற்பகல் ஜனாதிபதி...
  2018-10-30 14:37:00
 • புதிய அமைச்சரவை; 18 பேர் பதவிப் பிரமாணம்-New Cabinet Ministers Sworn in
   ஏனைய அமைச்சர்கள் தொடர்ந்தும் பதவி வகிப்பர்புதிய பிரதி, இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நாளை பதவிப் பிரமாணம்ஜனாதிபதியினால் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது போன்று, இன்று (01) காலை புதிய...
  2018-05-01 07:18:00
Subscribe to அமைச்சரவை