குவைத் தினார் | தினகரன்

குவைத் தினார்

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-18-09-2018-Today's Exchange Rate-18-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-18 08:59:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-17-09-2018-Today's Exchange Rate-17-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-17 07:32:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-14-09-2018-Today's Exchange Rate-14-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-14 07:19:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-12-09-2018-Today's Exchange Rate-12-09-2018
   இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (12.09.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்112....
  2018-09-12 11:11:00
Subscribe to குவைத் தினார்