வரி குறைப்பு | தினகரன்

வரி குறைப்பு

 • துணிகளுக்கான VAT 15% இலிருந்து 5% ஆக குறைப்பு-VAT for Fabric Reduced from 15% to 5%
   இறக்குமதி செய்யப்படும் துணிகளுக்கான பொருட்கள் சேவைகள் மீதான வரி (VAT) 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.இன்று நள்ளிரவு (18) முதல் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக நிதியமைச்சு...
  2018-09-17 11:12:00
 •  2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம் இன்று (09) வியாழக்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. நிதி அமைச்சர் என்ற ரீதியில் மங்கள சமரவீர நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்...
  2017-11-09 00:30:00
 •  இன்று நள்ளிரவு (09) முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் ஆறு அத்தியவசிய பொருட்களுக்கான விசேட வர்த்தக வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.கொழும்பிலுள்ள நிதியமைச்சு அலுவலகத்தில்...
  2017-11-08 10:27:00
 •  இன்று (01) முதல் அமுலாகும் வகையில் பல்வேறு உணவுப் பொருட்களுக்கு வரிச் சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது. மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவு தொடர்பில்...
  2017-08-01 10:37:00
Subscribe to வரி குறைப்பு