வரிச்சலுகை | தினகரன்

வரிச்சலுகை

  •  இலங்கைக்கு GSP+ வரிச்சலுகையை மீண்டும் வழங்குவதற்கு மிகவும் அபாயகரமான 58 நிபந்தனைகளுக்கு அரசாங்கம் இணங்கியுள்ள செய்திகளை அரசாங்கம் மறுத்துள்ளது. அரசாங்க தகவல்...
    2017-01-17 05:50:00
  •  ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி தொடர்பில், அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் (GSP +) வரிச்சலுகையை மீண்டும் இலங்கைக்கு வழங்க ஐரோப்பிய...
    2017-01-11 11:31:00
  • வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு முன்னர் இறக்குமதி செய்த வாகனங்களுக்கு வரிச் சலுகை வழங்குவற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளதாக கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர் எஸ்.பி. திஸாநாயக்க...
    2016-01-06 11:45:00
Subscribe to வரிச்சலுகை