புஸ்ஸல்லாவ | தினகரன்

புஸ்ஸல்லாவ

  •  தேயிலை மலையில் பெண்கள் கொழுந்து எடுப்பதை கண்கானித்து கொண்டிருந்த பெண் மேற்பார்வையாளர் (கங்காணி) ஒருவர் தவறுதலாக 50 அடி உயரத்திலிருந்து வீழ்ந்து உயிரிழந்துள்ளார். ...
    2017-01-10 12:00:00
Subscribe to புஸ்ஸல்லாவ