பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை | தினகரன்

பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை

  •   கொண்டாட்ட காலம் ஆரம்பித்துள்ளதையடுத்து, ஒரு சில பொறுப்பற்ற வர்த்தகர்களால் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றப்படுவதாக, பாவனையாளர்கள் அலுவல்கள் அதிகார சபைக்கு பல்வேறு...
    2016-11-17 07:28:00
  • வர்த்தகர் குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை தாங்களே பொதி செய்து அவற்றை உரிய விலையில் விற்காது, அதிக விலையில் விற்பதாகக் கிடைக்கப்பெற்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அமைய விசேட...
    2015-08-06 09:00:00
  • பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபையினால் ‘டோரா’ டொபிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட வகை டொபியை உண்ட மாணவர்கள் சுகவீனமுற்றதால் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ...
    2015-07-10 10:45:00
Subscribe to பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை