நீல மாணிக்கம் | தினகரன்

நீல மாணிக்கம்

  • உலகின் மிகப்பெரிய நீல மாணிக்கம் எனும் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில், இச்சாதனைக்குரிய நீல மாணிக்கக்கல் இரத்தினபுரி நகரின் அகழ்வொன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட நிலையில்...
    2016-01-16 08:30:00
  • உலகின் மிகப்பெரிய நீல மாணிக்கம், இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணிக்கத்திற்கு புகழ்பெற்ற இரத்தினபுரி நகரில் அகழ்வொன்றிலிருந்து இந்த நீல மாணிக்கம் பெறப்பட்டதாக...
    2016-01-05 04:45:00
Subscribe to நீல மாணிக்கம்