நாணய மாற்று விகிதம் | தினகரன்

நாணய மாற்று விகிதம்

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-18-10-2018-Today's Exchange Rate-18-10-2018
  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (18.10.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்119.1797124...
  2018-10-18 11:41:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-17-10-2018-Today's Exchange Rate-17-10-2018
   இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (17.10.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்119....
  2018-10-17 08:49:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-16-10-2018-Today's Exchange Rate-16-10-2018
   இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (16.10.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்118....
  2018-10-16 10:34:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-15-10-2018-Today's Exchange Rate-15-10-2018
   இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (15.10.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்118....
  2018-10-15 10:16:00
Subscribe to நாணய மாற்று விகிதம்