தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு | தினகரன்

தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு

  • இலங்கையிலுள்ள அனைத்து தொலைபேசி வலையமைப்பிற்கும் பொதுவான அழைப்புக் கட்டணமொன்றை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது. அதன்...
    2016-01-20 05:00:00
Subscribe to தொலைத் தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு