தனியார் வைத்தியசாலை | தினகரன்

தனியார் வைத்தியசாலை

  • சிறுநீரக மாற்றுச் சிகிச்சையென்பதன் பேரில் கொழும்பில் உள்ள நான்கு தனியார் வைத்தியசாலைகளில் இடம்பெற்று வந்த முறைகேடான சம்பவங்கள் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளன. இலங்கையில்...
    2016-01-25 08:15:00
Subscribe to தனியார் வைத்தியசாலை