தனியார் மருத்துவமனை | தினகரன்

தனியார் மருத்துவமனை

  •  மாலபே தனியார் மருத்துவ கல்லூரியில் SAITM (South Asian Institute of Technology and Medicine) கல்வி கற்று பட்டம் பெறுவோர், இலங்கை மருத்துவ சங்கத்தில் (SLMC) தங்களை பதிவு...
    2017-01-31 05:11:00
Subscribe to தனியார் மருத்துவமனை