ஜி.எஸ்.பி. +

 •  ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி தொடர்பில், அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் (GSP +) வரிச்சலுகையை மீண்டும் இலங்கைக்கு வழங்க ஐரோப்பிய...
  2017-01-11 11:31:00
 •  நாட்டின் ஒரு அங்குலத்தையேனும் வேறொரு நாட்டுக்கும் தாரைவார்க்கமாட்டேன் எமது நாட்டின் கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி துறைகளின் முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையக்கூடிய GSP+...
  2017-01-06 09:47:00
 • பல்வேறு காரணங்களில் கடந்த அரசாங்கம் ஒத்துழைப்பு வழங்காமையினால் நீக்கப்பட்ட ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச் சலுகையை மீண்டும் வழங்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தீர்மானித்துள்ளதாக...
  2015-11-17 07:00:00
 • ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச் சலுகை மூலம் நன்மையினை ஏற்றுமதி துறைக் கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களுக்கு பெற்றுக்கொடுக்கும் மாநாடு கொழும்பில் இடம்பெறவுள்ளது. எதிர்வரும்...
  2015-10-15 10:15:00
Subscribe to ஜி.எஸ்.பி. +