குறைப்பு | தினகரன்

குறைப்பு

  •  இறக்குமதி செய்யப்படும் மீன்களுக்கான விசேட இறக்குமதி வரி ரூபா 25 இனால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. நிதியமைச்சினால் விடுத்துள்ள அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது....
    2017-06-07 10:03:00
  •  இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசிக்கான விசேட இறக்குமதி வரி ரூபா 5 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நள்ளிரவு (28) முதல் குறித்த வரிக் குறைப்பு அமுலுக்கு வருவதாக நிதியமைச்சு...
    2017-01-27 15:46:00
  •   Rizwan Segu Mohideen றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்   இறக்குமதி செய்யப்படும் சீனி மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த விசேட சந்தைப் பொருள் இறக்குமதி வரி 25 சதத்தினால்...
    2016-07-18 15:57:00
Subscribe to குறைப்பு