கத்தார் ரியால் | Page 3 | தினகரன்

கத்தார் ரியால்

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-19-09-2018-Today's Exchange Rate-19-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-19 08:39:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-18-09-2018-Today's Exchange Rate-18-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-18 08:59:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-17-09-2018-Today's Exchange Rate-17-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-17 07:32:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-14-09-2018-Today's Exchange Rate-14-09-2018
   இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று...
  2018-09-14 07:19:00
Subscribe to கத்தார் ரியால்