ஐரோப்பிய யூனியன் | தினகரன்

ஐரோப்பிய யூனியன்

  •  இலங்கைக்கு GSP+ வரிச்சலுகையை மீண்டும் வழங்குவதற்கு மிகவும் அபாயகரமான 58 நிபந்தனைகளுக்கு அரசாங்கம் இணங்கியுள்ள செய்திகளை அரசாங்கம் மறுத்துள்ளது. அரசாங்க தகவல்...
    2017-01-17 05:50:00
  •  ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி தொடர்பில், அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் (GSP +) வரிச்சலுகையை மீண்டும் இலங்கைக்கு வழங்க ஐரோப்பிய...
    2017-01-11 11:31:00
  •  நாட்டின் ஒரு அங்குலத்தையேனும் வேறொரு நாட்டுக்கும் தாரைவார்க்கமாட்டேன் எமது நாட்டின் கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி துறைகளின் முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையக்கூடிய GSP+...
    2017-01-06 09:47:00
Subscribe to ஐரோப்பிய யூனியன்