இலங்கை மத்திய வங்கி | Page 2 | தினகரன்

இலங்கை மத்திய வங்கி

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-17-01-2019-Today's Exchange Rate-17-01-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 184.0955 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது நேற்றைய...
  2019-01-17 11:36:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-16-01-2019-Today's Exchange Rate-16-01-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 184.0353 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது கடந்த...
  2019-01-16 08:54:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-14-01-2019-Today's Exchange Rate-14-01-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 183.7649 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது கடந்த...
  2019-01-14 08:58:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-11-01-2019-Today's Exchange Rate-11-01-2019
  இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 183.8449 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.இது நேற்றைய...
  2019-01-11 10:25:00
Subscribe to இலங்கை மத்திய வங்கி