கிழங்கு, வெங்காய வரி அதிகரிப்பு | தினகரன்


கிழங்கு, வெங்காய வரி அதிகரிப்பு

இறக்குமதி செய்யப்படும் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் வெங்காயத்திற்கான இறக்குமதி வரி ரூபா 20 இனால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அதன் அடிப்படையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் உருளைக்கிழங்கின் இறக்குமதி வரி ரூபா 35 ஆகவும், பெரிய வெங்காயத்திற்கான இறக்குமதி வரி ரூபா 25 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
 
ஜனாதிபதியின் உத்தரவுக்கு அமைய, உள்ளூர் விவசாயிகளின் நன்மை கருதி நேற்று நள்ளிரவு (01) முதல் இவ்வரிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கிற்கான இறக்குமதி ரூபா 15 ஆகவும் பெரிய வெங்காயத்திற்கான இறக்குமதி வரி ரூபா 5 ஆகவும் காணப்பட்டது.

Add new comment

Or log in with...