கண்காட்சி கூடத்தில் மோட்டார் இயந்திர கற்கை நெறி மாணவிகள் | தினகரன்

கண்காட்சி கூடத்தில் மோட்டார் இயந்திர கற்கை நெறி மாணவிகள்

“என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரிலங்கா 2025” கண்காட்சியின் இறுதி நாளான நேற்று கண்காட்சி கூடத்தில் மோட்டார் இயந்திர கற்கை நெறியை கற்கும் மாணவிகளுடன் நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர உரையாடியபோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

 ( படம்: ருக்மால் கமகே)

**************


Add new comment

Or log in with...