திகதி வாரியான செய்திகள் | தினகரன்

திகதி வாரியான செய்திகள்

Select Date

Friday, July 6, 2018

கல்வியில் அநீதி இடம்பெற இடமளிக்கப்படமாட்டாது-President meet SAITM Students
2018-07-06 11:47:00
 சைட்டம் தனியார் கல்வி நிறுவனம் தொடர்பாக...
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 06.07.2018-Today's Exchange Rate-06.07.2018
2018-07-06 11:24:00
 இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள...
புதிய ஜனாதிபதி செயலாளராக உதய ஆர். செனவிரத்ன-Udaya R Senaviratne Appointed as Secretary of the President
2018-07-06 09:38:00
 ஜனாதிபதியின் புதிய செயலாளராக, அரச சேவையின்...
2018-07-06 03:18:00
 இலங்கையில் எரிபொருள்களின் விலைகள்...

Friday, July 6, 2018