திகதி வாரியான செய்திகள் | தினகரன்

திகதி வாரியான செய்திகள்

Select Date

Friday, March 2, 2018

தியத்தலாவ பஸ்ஸில் கைக்குண்டு வெடிப்பு-Diyatalawa Grenade Blast Inside a Bus
2018-03-02 11:30:00
 மார்ச் 16 வரை விளக்கமறியல்தியத்தலாவ...
மீதொட்டமுல்ல அனர்த்த அறிக்கை; கொழும்பு ஆணையாளர் நீக்கம்
2018-03-02 10:21:00
 மீதொட்டமுல்ல குப்பைமேடு சரிவு அனர்த்தம்...
2018-03-02 06:21:00
 மார்ச் 08 இல் ஆஜராகாவிடின் மஹேந்திரனுக்கு...

Friday, March 2, 2018